Ochrana osobních údajů

Ochrana dat při používání stránek BASF

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost BASF je potěšena, že jste navštívili naše webové stránky a děkuje vám za zájem o naši společnost.

BASF bere ochranu údajů vážně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje:

osobní údaje, které společnost BASF shromažďuje během vaší návštěvy našich webových stránek

účel, pro nějž BASF používá takové údaje

právní základ pro zpracování osobních údajů

příjemce takových osobních údajů

období, po nějž budou tyto osobní údaje uloženy

zda jste povinni poskytovat osobní údaje

Dále bychom vás chtěli informovat o:

existenci vašich práv ohledně zpracovávání vašich osobních údajů

správci ve smyslu práva o ochraně údajů a, případně, o našem pověřenci ochrany údajů

1. Jaké osobní údaje společnost BASF shromažďuje během vaší návštěvy našich webových stránek?

(1) Během vaší návštěvy našich webových stránek, aniž byste nás kontaktovali, nebo se do nich přihlašovali, váš prohlížeč automaticky předává následující informace našemu serveru:

IP adresu vašeho počítače

informace o vašem prohlížeči

webovou stránku, na níž jste byli, než jste se dostali na naše webové stránky

požadované URL nebo soubor

datum a čas vaší návštěvy

objem předávaných údajů

informace o stavu, např. chybové zprávy

Jaký je účel tohoto zpracování?

Když navštívíte naše webové stránky, použijeme vaši IP adresu a další údaje, které váš prohlížeč automaticky předává našemu serveru (viz Oddíl 1 (1)), aby:

a) odeslal požadovaný obsah na váš prohlížeč. Tímto způsobem ukládáme úplnou IP adresu jen v rozsahu nezbytném k tomu, abychom vám dodali požadovaný obsah.

b) poslal IP adresu poskytovateli služeb, aby zmapoval vaši veřejnou IP adresu s informacemi souvisejícími se společností a odvětvím (žádné osobní informace). Tyto informace související se společností a odvětvím budou zpracovány do našeho systému měření webových stránek. V tomto kroku zpracování není vaše IP adresa v žádném okamžiku uložena u našeho poskytovatele služeb, ani v našem systému.

c) nás chránil před útoky a zabezpečil řádný provoz našich webových stránek. Tímto způsobem ukládáme zmíněné údaje přechodně a s omezeným přístupem na maximální dobu 180 dnů. Toto období může být prodlouženo, a to v rozsahu nutném pro trestní stíhání útoků a incidentů.

BASF bude vyšetřovat uživatele IP adresy pouze v případě nezákonného útoku.

Jaký je právní základ tohoto zpracování?

Právním základem tohoto zpracování je Článek 6 odst. 1 lit f) obecného nařízení GDPR. BASF má oprávněný zájem na zpracování údajů, jak je uvedeno výše.

(2) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, obdržíme tyto informace:

vaši e-mailovou adresu a další informace, které poskytujete e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře

datum a čas vaší zprávy

Jaký je účel tohoto zpracování?

Pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář na webových stránkách nebo e-mailem, použijeme osobní údaje výhradně pro zpracování vašeho požadavku.

Jaký je právní základ tohoto zpracování?

Právním základem tohoto zpracování je Článek 6 odst. 1 lit f) obecného nařízení GDPR. BASF má oprávněný zájem na zpracování údajů, jak je uvedeno výše.

(3) Naše webové stránky umožňují přihlásit se zdarma k odběru newsletterů či SMS za účelem informování o produktech a službách nabízených společností BASF, o registracích produktů či pořádaných akcích zde - Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se uživatel přihlásí k odběru newsletteru, využívaná data jsou:

Titul

Křestní jméno a příjmení

E-mailová adresa

Adresa/ PSČ

Komunikační kanál (e-mail, SMS, časopis Agrotip)

Také sbíráme následující údaje:

IP vašeho počítače

Datum a čas registrace

Jaký je účel tohoto zpracování?

Účelem zpracování těchto osobních údajů je informování o produktech a službách nabízených společností BASF z tematického okruhu řešení pro zemědělství na základě vašich preferencí.

Jaký je právní základ tohoto zpracování?

Právním základem tohoto zpracování je Článek 6 odst. 1 lit f) obecného nařízení GDPR. BASF má oprávněný zájem na informování vás o produktech a službách společnosti BASF z tematického okruhu řešení pro zemědělství na základě vašich preferencí.

2. Musíte poskytnout údaje?

Když navštěvujete naše webové stránky, váš prohlížeč automaticky předává informace našemu serveru podle Oddílu 1 (1). Můžete se rozhodnout tyto údaje předat. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni vám dodat požadovaný obsah.

Nejste povinni nás nechat používat vaše anonymizované údaje pro měření návštěv webových stránek. Rovněž nejste povinni nás nechat používat vaši IP adresu pro mapování s informacemi vaší společnosti nebo odvětví.

Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, můžete se rozhodnout předat údaje podle Oddílu 1 (2). Případně označíme povinná pole v kontaktním formuláři. Bez poskytnutí požadovaných údajů nám můžete zabránit v tom, abychom vám odpověděli a důkladně vyhověli vaší žádosti.

Máte možnost svobodné volby zda od nás chcete získávat informace o produktech a službách společnosti BASF z tematického okruhu řešení pro zemědělství na základě vašich preferencí a přihlásit se k odběru našeho Newsletteru / SMS / časopisu Agrotip.

3. Jakým příjemcům předáváme vaše údaje?

Údaje uvedené v Oddílu 1 předáváme zpracovatelům údajů se sídlem v Evropské unii pro účely uvedené v Oddílu 2. Tito zpracovatelé údajů zpracovávají osobní údaje jen na základě našich pokynů a zpracování se uskutečňuje naším jménem.

Nemáme v úmyslu přenášet vaše osobní údaje do třetí země.

Navíc vaše osobní údaje budou předány pouze bez vašeho předchozího souhlasu pokud je to legálně vyžadováno nebo potřebné.

• Údaje poskytnuté během přihlášení k odběru newsletteru budou sdíleny v rámci skupiny BASF k interním administrativním účelům včetně sdílené péče o zákazníky, pakliže je to nezbytné z důvodu našeho oprávněného zájmu.

• Vaše osobní údaje mohou být předány úřadům v rámci jejich oblasti působení (např. daňový úřad, policie, soudy). Údaje mohou být předány z právní povinnosti nebo v oprávněném zájmu sdílet údaje pro zjištění zneužití nebo zvýšení bezpečnosti.

• Pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů, vaše osobní údaje budou předány následujícím externím společnostem a zprostředkovatelům jejichž služeb je pro tento účel využíváno:

• BASF SE

• Webtrends, Inc.

• Tealium, Inc.

• Inxmail GmbH

• SHE Informationstechnologie AG

• trio-group communication & marketing GmbH

Pro rozesílku e-mailového newsletteru používáme Inxmail, službu společnosti Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/NĚMECKO (dále jen „Inxmail“). Když se zaregistrujete k odebírání našeho e-mailového newsletteru, bude se na server Inxmailu v Německu přenášet a ukládat pouze vaše e-mailová adresa poskytnutá při registraci. Po registraci k odebírání našeho e-mailového newsletteru obdržíte od společnosti BASF e-mail, který potvrdí vaše zařazení na seznam adresátů. Jménem společnosti BASF Inxmail ukládá a používá vaši e-mailovou adresu pouze pro zasílání newsletteru. Newslettery obsahují analytický pixel pro optimalizaci našich služeb. Tento pixel je zcela anonymní, není možné odvodit z něj žádný závěr ohledně příjemce e-mailu.

Pro zasílání SMS používáme služby DATASYS s.r.o, se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, 130 00. Přihlášením k dalšímu telefonnímu kontaktu se vaše mobilní telefonní číslo přesouvá a ukládá u DATASYS s.r.o. v České republice.

• Osobní údaje mohou být zpřístupněny obchodním zástupcům společnosti BASF spol. s r.o. a v případě elektronického kontaktu společnostem, jejichž výčet je uveden zde - Seznam zpracovatelů/ třetích osob

• Externí společnosti a zprostředkovatelé, které volíme pečlivě s ohledem na Čl. 28 (1) obecného nařízení GDPR jsou smluvně vázáni zpracovávat všechny osobní údaje výlučně v souladu s našimi pokyny.

• Při transakcích, při nichž se mění struktura naší společnosti mohou být údaje zákazníků sdíleny s částí společnosti, která je součástí změny struktury. Kdykoliv se osobní údaje zákazníků předávají externím společnostem, jak je uvedeno výše, zaručujeme, že je tak konáno v souladu s nařízeními a odpovídajícími zákony. Předání údajů je ospravedlněno tou skutečností, že máme za těchto ekonomických a právních okolností máme oprávněný zájem na rozvoji našeho obchodu.

4. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Společnost BASF zavedla technická a organizační opatření pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti na ochranu vašich osobních údajů proti náhodné nebo nezákonné změně, zničení, ztrátě či neoprávněnému zveřejnění. Tato opatření budou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

5. Používáme na našich webových stránkách soubory cookies a sociální pluginy?

Budeme vás informovat o používání souborů cookie na našem cookie poutači, když navštívíte naše webové stránky. Dalším používáním našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Chtěli bychom vás informovat o souborech cookie, které používáme, a jak můžete soubory cookie zamítnout.

(1) Následující soubory cookie jsou důležité pro hladký provoz a specifické služby našich webových stránek:

Cookie

Účel

Vyprší

JSESSIONID

Tento soubor cookie umožňuje službě pamatovat si volby a preference, které jste již učinili či vyjádřili, nebo informace, které jste již poskytli.

Po zavření prohlížeče

BIGipServerWeb_Pool

Vyvažovač zatížení, který používá náš web, ukládá do vašeho prohlížeče identifikátor, aby bylo zajištěno, že pokud je to možné, zůstanete během vaší návštěvy připojeni ke stejnému webovému serveru.

Po zavření prohlížeče

agroFs

Tento soubor cookie umožňuje webu zapamatovat si velikost textu, kterou jste nastavili.

7 dní po nastavení spojeném s vaší první návštěvou webu

agroportal.infocategories

Tento soubor cookie umožňuje službě pamatovat si volby, které jste již učinili, nebo informace, které jste již poskytli.

Po zavření prohlížeče

agroportal.city

Tento soubor cookie umožňuje webu zapamatovat si nastavený výběr města.

Po zavření prohlížeče

agroportal.county

Tento soubor cookie umožňuje webu zapamatovat si nastavený výběr země.

Po zavření prohlížeče

agroportal.region

Tento soubor cookie umožňuje webu zapamatovat si nastavený výběr regionu.

Po zavření prohlížeče

agroportal.zipcode.label

Tento soubor cookie umožňuje webu zapamatovat si nastavený výběr PSČ.

Po zavření prohlížeče

psz.crop.*

Těchto pět cookie umožňuje stránce zapamatovat si personalizační nastavení týkající se plodin. Jsou vyžadovány pro personalizované zobrazení prvků jako jsou kontakty, počasí, zprávy nebo události.

Nikdy

psz.loc.*

Těchto pět cookie umožňuje stránce zapamatovat si personalizační nastavení týkající se lokality. Jsou vyžadovány pro personalizované zobrazení prvků jako jsou kontakty, počasí, zprávy nebo události.

Nikdy

psz.hideinfo

Tento soubor cookie umožňuje stránce zapamatovat si nastavení pro nezobrazování personalizačních nástrojů.

3 měsíce po nastavení pokud opustíte nástroj pro personalizaci

psz.hidecockpitinfo

Tento soubor cookie umožňuje stránce zapamatovat si nastavení pro nezobrazování nástrojů cockpitu.

3 měsíce po nastavení pokud opustíte nástroj cockpitu

(2) Soubory cookie pro měření návštěv webových stránek:

Cookie

Účel

Vyprší

ACOOKIE

Tento soubor cookie umožňuje nástroji Webtrends určenému pro analýzu webových stránek shromažďovat anonymní informace o tom, jak se naše webové stránky používají. Tyto anonymní informace nám mimo jiné sdělují, kolik lidí navštívilo naše webové stránky, webové stránky, na nichž uživatelé byli před tím, než se dostali na naše webové stránky a jaké stránky navštívili.

2 roky od vaší návštěvy

WT_FPC

Ve výchozím nastavení Webtrends sleduje návštěvníky napříč primární doménou a všemi poddoménami. To se provede tak, že se nastaví cookie první strany na vaši primární doménu s tečkou na začátku, což poddoménám rovněž umožňuje číst tento soubor cookie.

2 roky od vaší návštěvy

Id

Používáme soubor DoubleClick cookie pro sběr údajů týkající interakcí uživatele se zobrazením inzerce a jinými funkcemi poskytujícími inzerci, které se vztahují k našim webovým stránkám.

2 roky od vaší návštěvy

utag_main

Knihovna Tealium Tag Management vytváří a udržuje jediný soubor cookie s názvem utag_main. V rámci tohoto souboru cookie je několik vestavěných hodnot, které sledují návštěvu anonymního návštěvníka. Jako jedinečný identifikátor relace a časové razítko Unix/Epoch v milisekundách.

1 rok od vaší návštěvy

D41ID

Používáme tento soubor cookie ze společnosti Dun and Bradstreet, abychom odvodili anonymní informace týkající se obchodních návštěv našich webových stránek.

1 rok od vaší návštěvy

atidvisitor Tento soubor cookie analytického nástroje AT Internet umožňuje sledování seznamu navštívených stránek a ukládání zjištěných informací o návštěvníkovi. Pokud je soubor cookies vymazán, návštěvník je kvůli odebraným datům považován za nového návštěvníka. 6 měsíců id vaší návštěvy
atreman Skrze tento soubor cookie AT Internet se zapamatovává předchozí nastavení kampaně. Pokud je soubor cookie vymazán, předchozí nastavení kampaně není zachováno. 30 dní od vaší návštěvy
atredir Tento soubor cookie AT Internet umožňuje zachovat informaci, která je přenášena během JavaScriptového přesměrování a umožňuje měřit zdroj návštěvnosti. Pokud je soubor cookie vymazán, informace, které byly přenášeny během přesměrování jsou ztraceny. bude automaticky uložen po dobu 30 sekund
atsession Tento soubor cookie AT Internet shromažďuje seznam nových kampaní, které jsou zaznamenány během návštěvy, čímž zabraňuje opětovnému měření těchto kampaní. Pokud je soubor cookie vymazán, kampaně, které již byly zaznamenány, mohou být započítány znova. 30 minut po vaší návštěvě
atuserid Skrze  tento soubor cookie AT Internet se ukládá ID návštěvníka na first-party cookies stránce. Pokud je soubor cookie vymazán, ID uživatele pro first-party cookies stránku není k dispozici. 13 měsíců po vaší návštěvě
idrxvyr Tento soubor cookie AT Internet umožňuje shromažďovat hlavní ID návštěvníka skrze které lze s daty pracovat napříč doménami. Cookie představuje technickou hodnotu, která je propojena s řízením identifikovaného návštěvníka. Pokud je soubor cookie vymazán, může dojít ke změnám v rozpoznávání návštěvy/ návštěvníka. 13 měsíců po vaší návštěvě
tmst AT Internet - Timestamp third-party cookie označuje datum umístění hlavního ID cookie návštěvníka. Pokud je soubor cookie vymazán, může dojít ke změnám v rozpoznávání návštěvy/ návštěvníka.  

Můžete použít nastavení svého prohlížeče a rozhodnout, které soubory cookie přijmete a zamítnete. Berte prosím na vědomí, že nemusíte mít možnost používat všechny funkce našich webových stránek, pokud zamítnete soubory cookie podle Oddílu 7 (1).

Můžete zabránit tomu, aby společnost Webtrends shromažďovala a využívala data vygenerovaná soubory cookie a údaje týkající se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), a to tak, že si stáhnete a nainstalujete do vašeho prohlížeče plug-in

Odhlásit se z reklamy založené na zájmech

Odebrat soubory cookie Webtrends

Můžete zabránit tomu, aby společnosti Tealium a AT Internet shromažďovaly a používaly data a údaje o vašem využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) generovanými cookies kliknutím SEM. Sledování bude okamžitě zakázáno po kliknutí na odkaz a nedostanete potvrzovací zprávu.

Odhlásit se z reklamy založené na zájmech

Odebrat soubory cookie Webtrends

Odebrat soubory cookies AT Internet

Naše webové stránky nabízejí možnost používat sociální pluginy. K ochraně vašich dat jsou sociální pluginy integrovány na webových stránkách pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na odpovídající webové stránky majitele příslušného sociálního pluginu. Kliknutím na grafiku odešlete data příslušnému poskytovateli. Pokud nekliknete na grafiku, mezi vámi a poskytovateli sociálního pluginu nedojde k žádné výměně.

Nezodpovídáme a neneseme žádnou odpovědnost za ztráty nebo závazky vyplývající nebo související s platformami třetích stran. Vaše užívání platforem třetích stran podléhá podmínkám provozovatelů platformy třetích stran.

Do domovské stránky jsme integrovali sociální pluginy těchto poskytovatelů:

• Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

• Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;

• LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;

• Google+ od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

• YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

6. Doba uchovávání údajů

Mažeme nebo anonymizujeme vase osobní údaje v okamžiku kdy již nejsou nezbytně nutné pro v odstavcích výše uvedené zpracování, s výjimkou případů, kdy by smazání nebo blokování porušovalo naše právní předpisy z hlediska zachovbávání záznamů (jako jsou lhůty vyžadované jiným zákonem).

Pokud nepotvrdíte vaši registraci k zasílání e-mailového newsletteru (viz výše), příslušné údaje smažeme po uplynutí 24 hodin od odeslání potvrzovacího e-mailu.

7. Jaká práva máte?

V rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva včetně práva na žádost o kopii osobních informací, které o vás máme, pokud ji od nás písemně vyžádáte:

7.1. Právo na přístup: právo na získání přístupu k vašim informacím (pokud je zpracováváme) a určitým dalším informacím (jako např. těm poskytovaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů);

7.2. Právo na opravu: pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nechat své osobní informace opravit;

7.3. Právo na vymazání: je známo rovněž jako „právo být zapomenut“ a jednoduše řečeno, umožňuje vám požádat o vymazání či odstranění vašich informací, pokud pro nás neexistuje závažný důvod, abychom je dále používali. Nejedná se o obecné právo na vymazání; jsou zde výjimky. Například máme právo dále používat vaše osobní údaje, pokud toto použití je nutné pro dodržování našich právních povinností nebo pro ustanovení, vykonávání nebo obranu právních nároků.

7.4. Právo omezit naše používání vašich informací: právo zastavit používání vašich osobních informací nebo omezit způsob, jak je můžeme používat. Berte prosím na vědomí, že toto právo je v určitých situacích omezené: když zpracováváme vaše osobní informace, které jsme získali od vás s vaším souhlasem, můžete požádat o jejich omezení pouze na základě: (a) nepřesnosti údajů; (b) pokud je naše zpracování nezákonné a vy nechcete, aby vaše osobní informace byly vymazány; (c) potřebujete to kvůli právním nárokům; nebo (d) pokud už nemáme potřebu používat údaje pro účely, pro něž je vlastníme. Když je zpracování omezeno, můžeme mít vaše informace stále uložené, ale nesmíme je používat dále. Vedeme seznamy lidí, kteří požádali o omezení používání jejich osobních informací, abychom zajistili, že omezení bude v budoucnosti dodržováno;

7.5. Právo na přenositelnost údajů: právo vyžádat, abychom přesunuli, zkopírovali nebo přenesli (pokud je to technicky proveditelné) vaše osobní informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely napříč různými službami;

7.6. Právo na námitku: právo vznést námitku proti našemu používání vašich osobních informací i tehdy, pokud je používáme pro naše oprávněné zájmy, přímý marketing;

7.7. Právo být informován: máte právo na to, aby vám byly poskytnuty jasné, transparentní a snadno pochopitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní informace; a

7.8. Právo odvolat souhlas: pokud jste poskytli souhlas se vším, co činíme s vašimi osobními informacemi, máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas (i když tak učiníte, neznamená to, že cokoliv jsme učinili s vašimi osobními informacemi dle vašeho souhlasu až do toho okamžiku je nezákonné).

Vykonávání těchto práv je pro vás bezplatné, nicméně je po vás požadováno, abyste prokázali svou totožnost 2 doklady schválené identifikace. Vyvineme rozumné úsilí v souladu s naší zákonnou povinností, abychom dodali, opravili nebo vymazali osobní informace o vás v našich dokumentech.

Abyste se informovali nebo vykonávali jakékoli z vašich práv stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů a/nebo učinili stížnost, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu nebo nám napište a vynasnažíme se vám odpovědět do 30 dnů. Kontaktní údaje lze najít v Oddílu 10 níže.

Když obdržíme formální psané stížnosti, budeme kontaktovat osobu, která podala stížnost, abychom pokračovali v řešení. Spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány, včetně místních orgánů pro ochranu údajů, abychom vyřešili veškeré stížnosti, které nemůžeme vyřešit přímo.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým nakládáme s vámi podanou stížností v souvislosti s vašimi osobními informacemi, pak můžete svou stížnost předložit příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

8. Kam mohu podat stížnost?

Máte právo podat stížnost našemu pověřenci ochrany údajů nebo koordinátorovi ochrany údajů, nebo můžete kontaktovat náš dozorčí orgán pro ochranu údajů:

Zemský úřad pro ochranu údajů a svobodu informací v Porýní-Falcku

Hintere Bleiche 34

55116 Mohuč

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

9. Kdo je správce a pověřenec ochrany údajů?

Správcem ve významu práva o ochraně údajů je BASF spol. s r.o.

Náš pověřenec ochrany údajů je:

Alexandra Haug

Pověřenec ochrany údajů společnosti BASF

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

• Kontaktujte Evropského pověřence ochrany údajů společnosti BASF

Náš koordinátor ochrany údajů je:

Vít Šustr

Koordinátor ochrany údajů BASF spol s r.o.

Sokolovská 668/136d

18600 Praha 8

+420 235 000 132

10. Ochrana osobních údajů dětí

Tyto webové stránky nejsou určeny pro použití osobami mladšími 18 let. Neusilujeme o shromažďování informací o osobách mladších 18 let.

Osoby mladší než 18 let nesmí posílat, ani zveřejňovat informace na těchto webových stránkách. Pokud taková osoba poskytne osobní informace prostřednictvím těchto webových stránek, tyto informace vymažeme ihned, jakmile se dozvíme o jejím věku a poté je nebudeme používat pro žádný účel.


Přihlášení

Přihlásit se
Registrace